محاسبه هزینه طراحی سایت

تعرفه طراحی سایت

با توجه به اینکه امر طراحی سایت یک کار پروژه ای محسوب می شود و وب سایت ها از نظر امکانات و کاربرد بسیار متنوع هستند، ارائه تعرفه جامع جهت طراحی وب سایت عملی نبوده و نحوه ارزیابی آن تابع پارامترهای بسیاری است که در نتیجه برای هر وب سایت بسیار متغیر خواهد بود.

درعین حال دیجیتال مارکتینگ یلدا جهت مطلع نمودن شما از هزینه های طراحی سایت، امکان محاسبه هزینه نیازمندیهای شما و تهیه پیش فاکتور را فراهم نموده است.

لازم به ذکر است انجام فرآیند زیر نیازمند پرداخت هیچگونه هزینه ای نمیباشد و در صورت تمایل پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال می گردد.