محاسبه هزینه شبکه های اجتماعی

تعرفه مدیریت و بازاریابی شبکه های اجتماعی

هزینه بازاریابی در شبکه های اجتماعی بسته به امکانات مورد نظر شما میتواند متفاوت باشد. جهت تخمین هزینه نیازمندیهای خود در امر مدیریت و بازاریابی شبکه های اجتماعی از فرم زیر استفاده کنید.

توجه فرمایید که پیش فاکتوری که در فرم زیر صادر میشود صرفا جهت اطلاع شما میباشد و در صورت نیاز میتوانید آن را در ایمیل خود دریافت کنید.