&#x;&#x;

 طراحی سایت بازیهای رایانه ای دانشگاه اصفهان

جزئیات پروژه طراحی سایت

سایت بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان

مرکز تخصصی بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان ،در زمینه ی ایجاد رویداد(startup) برنامه نویسی بازی های رایانه ای و ایجاد کارگاه های آموزشی،فعالیت دارد. این سایت در راستای اطلاع رسانی و ثبت نام کارگاه های آموزشی و رویداد ها و به نمایندگی دکتر جواد راستی توسط تیم طراحی سایت یلدا ،طراحی و پیاده سازی شد.

  • نام سایت : بازی های رایانه ای دانشگاه اصفهان
  • نوع سایت :آموزشی
  • آدرس سایت :uicvgame.ir