کلیپ ویدیویی پروژه برق امید

جزئیات پروژه ویدیو مارکتینگ

کلیپ پروژه برق امید

ویدیو مارکتینگ و تهیه کلیپ های تبلیغاتی و فرهنگ سازی اداره برق شهرستان اصفهان، توسط متخصصان دیجیتال مارکتینگ یلدا انجام میگردد.

پروژه ویدئوی معرفی طرح برق امید از سمت اداره برق شهرستان اصفهان سفارش داده شده و انجام شده است.

این ویدئو در فضای مجازی انتشار داده شده است. و همچنین می توانید در صفحه اینستاگرام این شرکت ملاحظه نمایید:

instagram.com/eepdc_ir