نمونه کار ویدیو مارکتینگ شرکت یلدا سبک رئال

جزئیات پروژه ویدیو مارکتینگ

نمونه ویدیو مارکتینگ سبک رئال شرکت یلدا

ویدیو تبلیغاتی گردهم آیی کارآفرینان یلدایی در برج میلاد، توسط شرکت دیجیتال مارکتینگ یلدا انجام گردید که به سبک رئال تهیه شده است.