فرم استخدام

جهت درخواست همکاری با ما، فرم زیر را کامل کنید تا کارشناسان دیجیتال مارکتینگ یلدا با شما تماس بگیرند.

اطلاعات شخصی :

سوابق تحصیلی :

سوابق کاری :

مهارت ها و تخصص های کاری :

اطلاعات تماس :

 یلدا را دنبال کنید!

شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی زیر دیجیتال مارکتینگ یلدا را دنبال کنید.